Misja Fundacji

„Talent był i pozostaje darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymuje go jednostka" - te słowa autorstwa Krzysztofa R.  Jaśkiewicza są mottem stworzonej przez nas fundacji i w pełni oddają sens naszych działań. 

              Nie przez przypadek spośród setek tysięcy łacińskich słów jako nazwę wybraliśmy jedno - CONVIVOCONVIVO - czyli ŁĄCZĘ - JEDNOCZĘ - dla nas ma ono ogromne znaczenie, bo „ŁĄCZYĆ" to przede wszystkim wspierać, edukować, pomagać, służyć, rozwijać. Ale CON VIVO tylko inaczej napisane, oznacza zupełnie coś innego - z życiem, w tempie, z energią, do przodu. I właśnie tak - ŁĄCZĄC te dwa znaczenia - chcemy działać.  

            Chcemy wspierać młodych utalentowanych ludzi, którzy zajmują się różnymi dziedzinami sztuki i nauki - muzyków, piosenkarzy, dziennikarzy, artystów-plastyków, filmowców, aktorów, pisarzy, poetów, naukowców. Wokół nas jest wiele zdolnych, twórczych osób , które nie mają szansy skorzystać ze swoich umiejętności. A wystarczy czasami tylko „podać rękę" lub lekko uchylić drzwi - aby talent mógł się rozwinąć.  My tych najzdolniejszych chcemy pokazać światu. Chcemy skupiać wokół naszych projektów ludzi kreatywnych i chętnych do działania na rzecz innych.

             Kilkadziesiąt, kilkaset lat temu popularna była instytucja mecenatu - bogaty mecenas wspierał artystę kupując bądź zamawiając u niego dzieło, ale głównie pod warunkiem, że twórca trafi w jego gust. To była transakcja nastawiona głównie na zysk.  I tylko wtedy, gdy artysta czuł potrzebę rozwoju umiał połączyć biznes z realizacją własnego geniuszu. My będziemy działać inaczej - wspierając - rozwijać. Chcemy zerwać z powszechnie panującym przekonaniem, że tylko najsprytniejsi mają szanse wybić się. Dla nas liczą się przede wszystkim zdolności i chęć ich rozwijania. A młodym geniuszom zamierzamy przede wszystkim pomagać poprzez  „poŁĄCZENIE" ich talentu z naszymi możliwościami.

           Chcemy podejmować twórcze inicjatywy w dziedzinach kultury, sztuki i nauki. Nasze projekty mają również służyć rozwojowi spełeczeństwa potrafiącego twórczo i mądrze korzystać z dóbr cywilizacji, dbającego o środowisko naturalne i zdrowy styl życia. Dla realizacji statutowych zadań podejmować będziemy wspólne inicjatywy z organizacjami i instytucjami zmierzającymi do osiągnięcia podobnych do naszych celów. Jesteśmy otwarci na partnerstwo w działaniu, wspieranie ciekawych inicjatyw i skupianie wokół naszych projektów ludzi, którym serca biją w rytmie zgodnym z naszym przesłaniem zawartym w słowach - ty, energia, talent.