Projekty zrealizowane w latach 2008-2017

Fundacja CONVIVO zrealizowała w latach 2008-2017 następujące projekty:

1. Od 2008 roku realizowane są stałe programu wspierania indywidualnych talentów młodych ludzi i organizacji wydarzeń kulturalno-artystycznych dla grup i zespołów. -  CONVIVO DLA CIEBIE, CONVIVO DLA WAS, CONVIVO DLA INICJATYW.            W ramach tych programów Fundacja wsparła w latach 2009-2016 utalentowanych 15 wokalistów, 3 zespoły muzyczne 1 zespół tańca współczesnego, chór wielopokoleniowy oraz  2 dziecięce zespoły piosenki i tańca oraz 2 młodych artystów-plastyków. Zorganizowano koncerty, widowisko tematyczne, udzielono pomocy przy sesji fotograficznej, produkcji płyty, nagraniach w studio, wynajęciu sal choreograficznej i wokalnej, zorganizowano wsparcie dla wokalistów uczestniczącycw festiwalach i przeglądach piosenki oraz wystawy prac plastycznych i fotograficznych. Fundacja pozyskała na ten cel środki od sponsorów i otrzymała współfinansowanie ze  środków Miasta Łodzi.

2. Ty, energia, talent - projekt zrealizowany w 2009 r. - cykl szkoleń kadry i wolontariuszy  Fundacji oraz  budowania strategii rozwoju organizacji, współfinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Pracy   i Polityki Społecznej.

3. Opowieść o stuletnim dębie - realizacja programowa, reżyserska, producencka i organizacyjna widowiska w 2010 roku, z okazji 100 lecie Harcerstwa w Polsce, na scenie  Klubu WYTWÓRNIA w Łodzi, wspólnie z ZHP Komendą Chorągwi Łódzkiej. Wzięło w nim udział 250 wykonawców - artystycznie uzdolnionych zuchów, harcerzy i instruktorów, amatorskich dziecięcych                               i młodzieżowych zespołów wokalnych i tanecznych oraz 1700 widzów.

4. Projekty dotyczące rozwoju wolontariatu  na rzecz  kultury i sztuki: 

Wolontariusz CONVIVO - zrealizowany w 2010 r.,           

Od wolontariusza do koordynatora - 2011 r.,

Festiwal wolontariatu - 2012 r.

W cyklu działań szkoleniowo-praktycznych wzięło udział razem 180 wolontariuszy. Projekty uzyskały dotacje z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

5. Europejski Rok Wolontariatu 2011 r. - udział 20 wolontariuszy i koordynatorów Fundacji w promocji wolontariatu w kulturze       i sztuce, w Pawilonie ERW w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

6. Otwieramy wrota kultury - projekt profilaktyczno - edukacyjny dla dzieci i młodzieży zaniedbanej środowiskowo, zrealizowany w 2011 r we współpracy z Pałacem Młodzieży im.J.Tuwima w Łodzi, dla grupy 30 podopiecznych. Projekt uzyskał wsparcie finansowe Miasta Łodzi - Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

7. Śpiewaj i tańcz - wyjazdowe, ogólnopolskie,  tygodniowe warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży oraz nagrania studyjne         i produkcja płyt  z piosenkami  - projekt cykliczny, realizowany w latach 2008-2011 siedmiokrotnie . Wzięło w nim udział łącznie 250 dzieci i młodzieży.

8.Talenty CONVIVO - działanie artystyczno-kulturalne wspierające 15 solistów, 4 zespołów i 2 młodych plastyków - podopiecznych Fundacji, w formie organizacji koncertów na scenach łódzkich, nagranie i wydanie płyty z piosenkami, organizacji wystaw prac plastycznych, udział w artystycznych wydarzeniach plenerowych.
W wydarzeniach wzięła udział łącznie 800 osobowa publiczność . Projekt realizowany w latach 2009-2014, uzyskał wsparcie finansowe Miasta Łodzi - Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

9. Karkonoskie plenery - warsztaty plastyczne i teatralne dla dzieci i młodzieży - projekt cykliczny organizowany każdego roku latem, w latach 2010 - 2013. W roku 2012 uzyskał dofinansowanie Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Wzięło w nim udział łącznie 60 dzieci i młodzieży.

10.Humor kluczem do poznania kultur  - polsko-ukraiński projekt interkulturowy ,  zrealizowany w 2011 roku przez 8 dni, wzięła w nim udział 16 osobowa grupa młodzieży z Polski i Ukrainy w wieku 18. Projekt współfinansowany z programu Unii Europejskiej  „Młodzież w działaniu".

11. Polsko-ukraińska wymiana młodzieży - projekty realizowane z partnerami ukraińskimi - organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjno-kulturalnymi:  

Poznaj swojego sąsiada-10-dniowy projekt kulturalno-edukacyjny,  zrealizowany w 2012 r,;

Moda na folk - projekt z zakresu edukacji artystycznej, zrealizowany w 2013 r., wzięło w nim udział,

Łączy nas taniec - projekt kulturalny dla zespołów tanecznych - zrealizowany w 2014 r., W projektach wzięło udział 120 dzieci       i młodzieży z Ukrainy i Polski. Projekty uzyskały wsparcie finansowe Narodowego Centrum Kultury.

12. Międzynarodowy Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE -  w latach 2011-2016 zrealizowano we współpracy    z Pałacem Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi 6 edycji festiwalu. Wzięło w nim udział ogółem 1500  dzieci i młodzieży z 20 państw Europy i świata, oraz około 580 wolontariuszy, każdego roku w festiwalu uczestniczy około 4000 tysięcy publiczności.

Każdego roku festiwal składa się z od 15-30 projektów artystycznych i edukacyjnych - tanecznych, wokalnych, modowych, fotograficznych, rękodzielniczych, designerskich, ulicznych, filmowych, koncertowych.

Festiwal dofinansowany  był ze środków Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego, Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, uzyskała wsparcie sponsorów - firm  i osób prywatnych.

13. Łączy nas folk! W latach 2013 - 2016 Fundacja zrealizowała projekty wymiany młodzieży z Polski, Białorusi, Gruzji, Mołdawii: Łączy nas folk! - 2013 r., Łączy nas folk 2! - 2014 r., i Łączy nas folk 3! - 2016 r.,

W projektach wzięło udział łącznie 180 dzieci i młodzieży, Projekty zostały współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

14. Międzypokoleniowa Pracownia Projektowa SPLOT, projekt zrealizowany w latach 2015-2016, oparty na działaniach modowych, z udziałem młodych designerów i seniorów. Wzięło w nim udział 20 osób. Projekt współrealizowany ze Studiem Designu Pałacu Młodzieży im.J.Tuwima w Łodzi, współfinansowany ze środków programu „Seniorzy w akcji" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę".

15. Festiwale międzynarodowe za granicą.

Fundacja wsparła organizacyjnie, artystycznie i finansowo solistów i wokalno-choreograficzne zespoły dziecięce i młodzieżowe       w realizacji projektów festiwalowych: na Ukrainie - Międzynarodowy Festiwal „Zmienimy świat na lepszy" na Krymie w latach 2011-2012,  Festiwal  „Roza vetrov" we Francji w 2014 i 2015 r. oraz w Festiwal „Novye Vershiny" i „#BYFEST" na Białorusi       w 2015 r. 2016 r. W festiwalach wzięło udział łącznie 50 dzieci i młodzieży.

16. Międzynarodowa sieć współpracy organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjno-kulturalnych RAZEM dla Młodzieży. Fundacja uczestniczy w projekcie, jako członek sieci. W ramach wspólnych działań partnerów z 6 krajów Europy przedstawiciele Fundacji uczestniczyli  w latach 2010-2016  w międzynarodowych seminariach, konferencjach, wizytach studyjnych, sesjach brokerskich, warsztatach szkoleniowych w Polsce - Łódź, na Ukrainie - Kijów, Sławutycz, na Białorusi - Mińsk, w Słowenii - Żalec,    w Belgii - Bruksela, we Włoszech - Milano i we Francji - Itville, Paryż.

17. Spotkania młodzieży w ramach realizacji projektu „Erasmus".  Fundacja w latach 2014-2016 zorganizowała grupy młodzieży artystycznie uzdolnionych, które wzięły udział w projektach: teatralnym na Węgrzech, i we Włoszech, muzycznym we Włoszech. Fundacja była partnerem projektów, w których wzięło udział łącznie 30 osób. Projekt były współfinansowane z programu Unii Europejskiej „Erasmus".

18.  Nagrania w studio i wydanie płyt CD „Śpiewaj i tańcz" - 4 płyty, 2010-2014, „Talenty CONVIO" - 2011 r, „Łączy nas folk!" - 2016 r.

19. Zadanie „VII Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

20. VII Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE jest wspierany przez Województwo Łódzkie.

21. Zadanie „VII Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura - Interwencje 2017”.

22. Zadanie „Połączył nas folk” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży”.

23. Projekt "Wolontariat kulturalny - ŁĄCZY NAS IDEA!" jest współfinansowany ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017”.

24. Zadanie publiczne „Łączy nas folk 4!” jest współfinansowane w ramach  programu „Międzynarodowa Wymiana Młodzieży” ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

25. Projekty: „Creativ youth”, „Youth for Change” są realizowane we współpracy z organizacją VEDOGIOVANIE z Włoch, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu wymiany młodzieży Erasmus+ .

26. Projekty: „VII Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE”, „Połączył nas folk”, „Łączy nas folk 4”, „Creative youth”, „Youth for Change” są realizowane w partnerstwie z Pałacem Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi.