Rada programowa

 

Zgodnie ze Statutem Rada Programowa Fundacji jest organem o charakterze doradczym.  Do zadań Rady należy:  wskazywanie kierunków działań Fundacji, inicjowanie programów, inicjowanie innych działań o charakterze doradczym.


SKŁAD RADY