Aktualności

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca POLTEX z Łodzi w Podgórzynie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Podgórzyn na koncert realizowany w ramach projektu KARKONOSKI TYGIEL KULTUROWY. Koncert odbędzie się 13.11.2018 r . o godz. 17.30 w Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE w Podgórzynie, ul.Żołnierska 13. Koncert może się odbyć dzięki dofinasowaniu z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu "Kultura-Interwencje 2018.EtnoPolska"

więcej »

Etno projekt w górach

Informacje na temat realizacji pojektu KARKONOSKI TYGIEL KULTUROWY w dniach 8.11.2018 do 13.11.2018 r. Warsztaty projektowe będą głównie realizowane we współpracy ze Szkołą Podstawową w Podgórzynie wraz z młodzieżą z Pałacu Młodzieży im.J.Tuwima w Łodzi i koordyantorami Fundacji CONVIVO. Do udziału w warsztatach plenerowych fotograficznych i zwiadach filmowych zapraszamy serdecznie również chętnych, zainteresowanych mieszkańców Gminy Podgórzyn.

więcej »

Karkonoski Tygiel Kulturowy

KARKONOSKI TYGIEL KULTUROWY jest działaniem wzmacniającym lokalną tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym, a także formą upamiętnienia i przybliżenia polskiego dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców Gminy Podgórzyn. Założenia projektu uwzględniają specyfikę społeczności o zróżnicowanych korzeniach kulturowych zamieszkującej te tereny. Na zróżnicowaną strukturę narodowościową Gminy Podgórzyn składają się różne grupy: przesiedleńcy z Kresów, Polski centralnej, Ukraińcy i Białorusini wysiedleni podczas Akcji Wisła, Niemcy i autochtoni repatrianci z wielu krajów. Od 1945 roku na tych ziemiach trwa proces kształtowania tożsamości narodowej, który umożliwia członkom wcześniej odrębnych grup na postrzeganie siebie w perspektywie większej, wspólnej całości i tożsamości. Za sprawą kostiumów, tańców, obyczajów, muzyki, fotografii i obrazu filmowego nawiążemy do bogactwa i różnorodności złożonej kultury i tradycji ludowych, która stanowi istotne spoiwo dla kształtowania tożsamości narodowej. CEL GŁÓWNY PROJEKTU to działanie na rzecz wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym, a także upamiętniania i przybliżania polskiego dziedzictwa kulturowego.

więcej »

Zatańczmy, zaśpiewajmy na skrzyżowaniu kultur


Taneczny obóz POLTEXU


wybierz numer strony: 12