O WODZIE ekologicznie i artystycznie

Podczas siedmiodniowego pobytu w Młodzieżowym Ośrodku Karkonoskim w Przesiece uczestnicy polsko-ukraińskiego projektu wymiany młodziezy "H20" pogłębili swoją wiedzę na temat wody, rozwinęli swoje zdolności fotograficzne oraz kształtowali kompetencje międzykulturowe. Program obejmował liczne zajęcia dotyczące ochrony środowiska wodnego oraz funkcji wody w różnych dziedzinach życia człowieka (w przemyśle, rolnictwie, medycynie czy kulturze), a także plenerowe warsztaty fotograficzne przy zbiornikach i urządzeniach wodnych. Ważnym punktem programu była wizyta młodzieży w Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu, obejmująca m.in. projekcję filmu „Planeta Wody" na ekranie 360°, wirtualną podróż w replice batyskafu Trieste, poznanie (i wprawianie w ruch) wodnych wynalazków z czasów starożytnych oraz zgłębianie procesu produkcji i dostarczania wody, a także odbioru i oczyszczania ścieków.

Młodzież odkrywała również znaczenie i symbolikę wody w kulturze polskiej i ukraińskiej, specyfikę obrzędów i tradycji ludowych związanych z wodą, a także przeniosą się w świat fantazji na spotkanie z rusałkami, wodnikami i wijami. Jednocześnie będą poznawać współczesną wartość wody i szukać pomysłów na ograniczenie śladu wodnego. Powstała wystawa fotografii znad wodospadu Podgórnej z pięknymi zdjęciami uczestników projektu w rolach rusałek i wodników. Fotografie posłużyły również do wyprodukowania kalendarzyków na 2024 r. z kilkoma wybranymi informacjami o zużywaniu wody w języku polskim i ukraińskim. 

Działania te umożliwiły również na nawiązanie przyjacielskich kontaktów między młodzieżą, prowadzenie dialogu międzykulturowego, opartego na otwartości i wzajemnym szacunku między uczestnikami,

Projekt został dofinansowany z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Ministerstwo Edukacji i Nauki nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.