CONVIVO DLA INICJATYW

CONVIVO DLA INICJATYW to jeden ze stałych programów fundacji z zakresu promocji i wspierania zespołowej działalności twórczej. Projekt ma służyć udzieleniu wsparcia ciekawym inicjatywom twórczym zespołów i artystów indywidualnych, którzy szukają pomysłów na zrealizowanie swoich własnych projektów w partnerstwie z fundacją.

Inicjatywy artystyczno-kulturalne, nietuzinkowe pomysły twórcze, inicjatywy z zakresu rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, projekty nieformalnych zespołów artystów, młodych naukowców i innych twórców - to działania, które chcemy wspierać.

Projekt ma na celu udzielenie wsparcia twórczym inicjatywom w zakresie pomocy instytucjonalnej, pomocy w pozyskaniu środków na realizację lub działań consultingowych.

1. Zasady aplikowania

Aby uzyskać wsparcie dla projektu, należy wypełnić i złożyć aplikację do pobrania TUTAJ. 
Po wypełnieniu ankiety należy ją przesłać na adres biuro@convivo.pl. Wszelkie załączniki do aplikacji) należy dołączyć w formacie pdf. lub przesłać link do materiału źródłowego.

Po przyjęciu aplikacji udziału w projekcie Zarząd Fundacji powoła zespół ekspertów, który zapozna się z inicjatywą. Po akceptacji pomysłu osoby aplikujące zostaną zaproszone na rozmowę. Decyzja o współpracy fundacji w ramach realizacji projektu zostanie podjęta w ciągu 30 dni od daty przyjęcia aplikacji.

2. Rozstrzygnięcie, decyzja o przyjęciu projektu

Po pozytywnej weryfikacji inicjatywy Fundacja przygotuje „Plan wsparcia INICJATYWY" ,  w którym zostaną określone zasady wsparcia i udzielenia pomocy.  Działania będąrealizowane zgodnie z przyjętym w planie harmonogramie.

PROJEKT JEST REALIZOWANY POD WARUNKIEM ZGROMADZENIA ŚRODKÓW Z DOSTĘPNYCH ŻRÓDEŁ GRANTOWYCH LUB POZYSKANYCH OD DARCZYŃCÓW. W przypadku braku środków na ten cel Zarząd Fundacji nie uruchamia planu wsparcia.

3. Przewidywane formy wsparcia inicjatyw

  1. Pomoc w zdobyciu środków finansowych, złożenia wniosku o grant.
  2. Konsultacja projektu z fachowcami.
  3. Doradztwo w zakresie przygotowania i realizowania inicjatywy.
  4. Promowanie inicjatywy.
  5. Patronat fundacji według określonych zasad.
  6. Inne formy wsparcia w uzgodnieniu z pomysłodawcą.

 4.  Terminy przesyłania aplikacji:

Aplikacje do udziału w projekcie można składać w dowolnie wybranym terminie. Będą rozpatrywane na bieżąco. 

Gorąco zapraszamy do udziału w realizacji projektu CONVIVO DLA INICJATYW !

 

 

Zarząd Fundacji podjął decyzję o zmianach od 2017 r. zasad aplikowania o wsparcie w ramach realizacji projektu stałego CONVIVO DLA... Zmiany dotyczą terminów naboru i warunku uruchomienia środków finansowych w celu wsparcia zatwierdzonego projektu.

Nabór aplikacji do projektu CONVIVO DLA CIEBIE i CONVIVO DLA WAS odbywac się będzie w dwóch terminach I - do 15 marca każdego roku, II - do 15 października każdego roku. Po tych terminach aplikacje nie będą przyjmowane. Aplikowanie do udziału w projekcie CONVIVO DLA INICJATYW odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach i można składać aplikacje na bieżąco.

Ważną zmianą jest uruchamianie środków finansowych pod warunkiem uzyskania na cel wsparcia talentu, zespołu lub inicjatywy tylko i wyłącznie z pozyskanych środków grantowych lub od darczyńców. Fundacja nie posiada stałego funduszu wsparcia programu.