Pomagamy ukraińskim przyjaciołom

Pomagamy naszym przyjaciołom z Ukrainy. Fundacja CONVIVO i Pałac Młodzieży im.J.Tuwima w Łodzi od 1 marca 2022 rozpoczął akcję "Młodzież dla Ukrainy" Do 17 marca objęliśmy pomocą 36 osób, w tym 15 dzieci i młodzieży.

Z granicy polsko-ukraińskiej do Łodzi przewieźliśmy 25 osób, 11 osób dotarło do nas na własną rękę. Pomocy w transporcie udzieliły osoby prywatne, firma INWANT, Fundacja GAJUSZ i osoby związane z naszą fundacją.

W Pałacu Młodzieży zorganizowaliśmy tymczasowe miejsca noclegowe dla 20 osób, pomocy w organizacji łożek udzieliła nam Chorągiew Łódzka ZHP i Bursa Szkolna nr 12 w Łodzi.

W naszym Młodzieżowym Ośrodku Karkonoskim w Przesiece zorganizowaliśmy pobyt dla 23 osób, w tym 10 dzieci, które są dowożone do przedszkola i szkoły w Podgórzynie przy pomocy i współpracy dyrekcji i wójta gminy Podgórzyn. Zapewniliśmy opiekę medyczną. Do Przesieki z Łodzi grupę dowiózł autokar sfinansowany przez BT Rainbow. Dzięki mieszkańcom Łodzi zaprzyjaźnionym z pracownikami Pałacu Młodzieży, Fundacją CONVIVO oraz mieszkańcom Retkini znaleźliśmy 4 mieszkania dla naszych ukraińskich rodzin. Dzięki pomocy wielu ludzi zgromadziliśmy dary z naszej listy potrzeb.

Zapewniamy wyżywienie uchodźcom z darów i środków finansowych przekazanych przez księdza proboszcza parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi,  darowizn przekazanych na konto naszej Fundacji oraz dzięki pomocy firm Długi Stół, Lodowe.com.pl oraz Lunch Box.

W Pałacu Młodzieży zorganizowaliśmy magazyn darów. Dzięki darom przekazanym przez mieszkańców zaopatrzyliśmy uchodźców w niezbędną odzież, kosmetyki, środki czystości i inne artykuły pierwszej potrzeby. Zorganizowaliśmy transport darów dla naszych podopiecznych w Przesiece, dzięki pomocy firmy STICKMAN EVENTS.

Kontynuujemy zbiórkę darowizn na konto Fundacji CONVIVO nr 23 1090 2705 0000 0001 3120 1443 ( w treści przelewu Młodzież dla UKRAINY) z przeznaczeniem na utrzymanie matek z dziećmi i poniesienie kosztów mediów w Młodzieżowym Ośrodku Karkonoskim w Przesiece. 

31 marca o godz.18.00 odbędzie się koncert charytatywny "Młodzież dla Ukrainy", który organizujemy dzięki przychylności władz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w auli Centrum Promocji Mody. Bilety-cegiełki zasilą nasz fundusz pomocy przyjciołom z Ukrainy.