ZatańczMY TO! czyli polsko-gruzińska przygoda z tańcem

Od 1 pażdziernika wystartował nasz nowy projekt ZatańczMY TO!, wykreowany przez młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca POLTEX oraz młodzież z Zespołu tanecznego GE-FOLK i Teatru Tańca IMPULS z Collegu Tradycyjnej i Współczesnej Sztuki w Tbilisi. Głównym jego celem jest nawiązanie dialogu międzykulturowego na drodze współdziałania, wzajemnej akceptacji i komunikacji w oparciu o taniec jako uniwersalny język, będący nośnikiem tradycji, kultury, historii i emocji.

Podczas realizacji projektu młodzież zdobędzie nową wiedzę na temat historii, kultury, tradycji Polski oraz Gruzji, zapozna się z charakterystycznymi tańcami narodowymi Polski i Gruzji. Projekt zapewne przyczyni się do kształtowania u młodzieży postaw tolerancji i otwartości wobec odmienności kulturowej i światopoglądowej, poszerzy możliwości i umiejętności komunikacyjne w języku obcym, zostaną nawiązywane nowe międzynarodowe relacje. Młodzi ludzie, dzięki zaangażowaniu w realizację projektu rozwijać będą umiejętności pracy w grupie, odpowiedzialności za powierzone zadanie, nauczą się kreatywnie rozwiązywać problemy, nawiązywać relacji, konstruktywnie dyskutować i obiektywnie oceniać. Młodzi Polacy i Gruzini zakochani w tańcu wzbogacać będą indywidualny warsztat artystyczny. Zadanie postawione w projekcie młodzieży to również promowanie Polski jako nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się kraju o bogatej historii, tradycji i kulturze.

W realizacji zadania weźmie udział 12 uczestników z Polski w wieku 14-19 lat oraz 2 opiekunów instruktorów i 12 uczestników z Gruzji w wieku 15-17 lat wraz z 2 opiekunami. Istotą zadania ZatańczMY TO! jest sięgnięcie do charakterystycznych tańców ludowych Polski oraz Gruzji, które są oryginalną wizytówką danego narodu, stanowią bezcenny element dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej. Głównym rezultatem działań młodzieży polskiej i gruzińskiej będzie 8 filmowych lekcji tańca w formie tutoriali opublikowanych w sieci, które będą gotową instrukcją dla każdego, promującą i propagującą taniec ludowy obu narodów. Jednocześnie uczestnicy z Polski i Gruzji opanują tańce swoich kolegów, które zaprezentują podczas koncertu, zorganizowanego na terenie Collegu w Tbilisi dla lokalnej społeczności. Efektem kreatywności młodych ludzi będzie również seria autorskich pocztówek w wersji cyfrowej i drukowanej na bazie zdjęć wykonanych podczas sesji w strojach ludowych i inspirowanych folkiem, w unikalnych przestrzeniach Tbilisi.

Przed wyjazdem do Gruzji młodzież opracuje identyfikację graficzną projektu z uwzględnieniem logotypów partnerów i informacją o źródle dofinasowania. W oparciu o zaprojektowany logotyp zostaną przygotowane materiały promocyjne i informacyjne: plakaty, zaproszenia, ulotki w wersji drukowanej oraz cyfrowej. Młodzież założy również profil projektu w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco będzie relacjonować przebieg wspólnych działań. Zostanie założona zamknięta grupa dla uczestników projektu na dostępnym komunikatorze gdzie zostaną zamieszczone indywidualne wizytówki młodzieży jako wstęp do poznawania, nawiązania komunikacji i integracji. Młodzież wybierze po 4 narodowe tańce, opracuje muzykę i choreografię, przygotuje scenariusz filmowych lekcji tańca do wybranych tytułów; przygotuje kostiumy, scenografię, rekwizyty. Uczestnicy opracują zestawy zabaw i gier integracyjnych na wspólne wieczory międzykulturowe. Zostanie również przeprowadzona cyfrowa ewaluacja wstępna z wykorzystaniem narzędzi Google dotycząca stopnia realizacji działań przygotowawczych.

W dniach 6-13 listopada polscy tancerze wyruszą do Tbilisi, podczas wspólnego pobytui młodzież zorganizuje 4 wieczory międzykulturowe, gdzie zostaną zaprezentowane filmy o krajach i miastach z których pochodzą uczestnicy oraz przeprowadzą gry i zabawy integracyjne. Zostaną zorganizowane warsztaty choreograficzne, językowe, rękodzielnicze i kulinarne prezentujące kulturę i tradycje obu narodów. Podczas działań bezpośrednich młodzież z Polski i Gruzji nakręci również tutoriale ZATAŃCZ TO! - lekcje tańców narodowych. Opracują scenariusz wspólnego koncertu dla lokalnej społeczności, prezentującego tańce polskie i gruzińskie. Zaprojektują wirtualną scenografię i dobiorą stroje . Przygotują plakaty i zaproszenia promujące wydarzenie. Uczestnicy przeprowadzą 3 sesje fotograficzne w wybranych przestrzeniach Tbilisi, zgromadzony materiał posłuży do zaprojektowania pocztówek drukowanych i cyfrowych, prezentujących elementy strojów ludowych w miejskiej przestrzeni. Każdego dnia będzie prowadzona ewaluacja graficzna na etablicy, gdzie znajdą się oceny uczestników poszczególnych działań.

Do połowy grudnia młodzież zajmować się będzie upowszechnianiem na stronach www partnerów oraz w mediach społecznościowych materiałów z przebiegu projektu oraz tutoriali ZATAŃCZ TO!
Wyśle drogą cyfrową i tradycyjną wykonanych pocztówek do kolegów, koleżanek, znajomych i bliskich uczestników projektu z krótkim pozdrowieniem.
Na zakończenie projektu przeprowadzone zostaną spotkania online na platformie ZOOM podsumowujące działania projektowe połączone z premierą zmontowanego materiału filmowego i zdjęciowego z przebiegu projektu.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu "Międzynarodowa wymiana młodzieży w sposób tradycyjny i on-line"