PRZYSŁOWIA NA KLISZY

 

Czarno - biały a jednak w kolorze , taki będzie rozpoczynający się projekt PRZYSŁOWIA NA KLISZY realizowany przez młodzież z Fundacji Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO z Łodzi oraz z Kirovogradzkiego Gimnazjum Nowoczesnych Technologii  z Kropywnytskiego  na Ukrainie, dofinansowany z  Polsko - Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa  Edukacji i Nauki w kwocie 61 821,64 zł.  Głównym celem projektu jest zainicjowanie dialogu międzykulturowego jako punktu wyjścia do budowania wzajemnej akceptacji, chęci poznania się w kontekście nie tylko historycznym i kulturowym ale również społeczno - obyczajowym. Istotnym będzie kształtowanie tolerancji oraz wyzwolenie aktywności twórczej na bazie "odkurzania" polskich i ukraińskich przysłów , które są kulturowym zwierciadłem  obu narodów na drodze  aktywnego współdziałania i wymiany dobrych praktyk związanych z procesem powstawania czarno -białej fotografii. Nawiązanie relacji między uczestnikami projektu na drodze komunikacji cyfrowej i werbalnej będzie miało znaczący wpływ na rozwijanie indywidualnych kompetencji językowych a podejmowane zadania do realizacji  zbudują doświadczenie i pozytywne nawyki z zakresu umiejętności pracy w grupie, odpowiedzialności za powierzone zadanie,  poszukiwania rozwiązań w sytuacjach problemowych, podejmowania wyzwań oraz dzielenia się własnym doświadczeniem.

Projekt PRZYSŁOWIA NA KLISZY zakłada szereg różnorodnych działań oscylujących z jednej strony wokół polskich i ukraińskich przysłów oraz porzekadeł, które będą tematem warsztatów, dyskusji, zabaw edukacyjnych, zabaw integracyjnych i prezentacji. Z drugiej strony działania młodzieży będą skupione wokół fotografii cyfrowej i analogowej, która będzie narzędziem artystycznej ilustracji tematu projektu. Uczestnicy spróbują swoich sił na polu fotografii czarno - białej, zapoznają się ze specyfiką aparatu analogowego, kliszy i sposobu wywoływania zdjęć w urządzonej przez siebie ciemni, która powstanie na terenie Młodzieżowego Ośrodka Karkonoskiego w Przesiece, gdzie młodzież z Polski i Ukrainy przez 8 dni będzie wspólnie realizować swoje pomysły. Młodzi realizatorzy zaplanowali szereg inicjatyw skierowanych do lokalnej społeczności Gminy Podgórzyn miedzy innymi fotograficzny zwiad OBJAZDOWE STUDIO FOTOGRAFII, efekty którego będzie można oglądać podczas wystawy zorganizowanej przez młodzież w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie. Natomiast syntezą wiedzy o przysłowiach i umiejętności fotograficznych będzie album PRZYSŁOWIA NA KLISZY prezentujący wybrane przysłowia i powiedzenia polskie oraz ukraińskie zilustrowane autorskimi zdjęciami. Album  będzie zaprojektowany przez uczestników i zostanie wydany w wersji cyfrowej i drukowanej.