POLSKO-LITEWSKIE KARAOKE

Piosenka jest dobra na wszystko skoro śpiewać każdy może ….z takiego założenia wyszła młodzież z Fundacji Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO z Łodzi oraz z Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Niemenczynie rozpoczynając działania we wspólnym projekcie WWW.KARAOKE.PL_LT dofinansowanym  z Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji  Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 32 081,34 zł.  Temat projektu oscyluje wokół  polskiej i litewskiej piosenki ludowej, inspirowanej folkiem  i folklorem jak i tej współczesnej, która z jednej strony jest nośnikiem dialogu międzykulturowego, wiedzy o tradycji, historii, języku, ludziach zaś
z drugiej inicjatorem wspólnych zabaw, rozrywki i integracji.  Przed młodzieżą  stoi zadanie  ”odkurzenia” prostych  ludowych piosenki pełniących  dawniej funkcję dziecięcych zabaw, które zostaną uwiecznione na kartach albumu SIAŁA BABA MAK, stworzenia  cyfrowego album  piosenek w wersji karaoke do śpiewania dla każdego.

Z wykorzystaniem polskiej i litewskiej muzyki młodzi ludzie podczas spotkania w Polsce planowanego w sierpniu, zorganizują plenerowe wydarzenie dla mieszkańców Gminy Podgórzyn KARKONOSKIE KARAOKE, które będzie cennym elementem budowania pozytywnych relacji polsko - litewskich, skłaniającym do refleksji nad istotą tolerancji, akceptacji i współdziałania jako gwarancji dialogu międzykulturowego oraz międzypokoleniowego.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Ministerstwo Edukacji i Nauki nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.