Seminarium liderów sieci RAZEM DLA MŁODZIEŻY

30.01.2020

Nasza sieć znowu „RAZEM". Wczoraj przywitaliśmy zagranicznych gości, uczestników pierwszego w tym roku spotkania Międzynarodowej Sieci Współpracy RAZEM DLA MŁODZIEŻY. Podczas zaplanowanego seminarium w dniach 30.01.-04.02.2020 w Łodzi i Przesiece razem z liderami sieci z Białorusi, Czech, Holandii, Słowenii, Ukrainy oraz Polski będziemy poruszali kluczowe kwestie w naszych kulturalnych działaniach. Tym razem będzie to temat: „Finansowanie projektów - możliwości, problemy, doświadczenia".
Seminarium jest realizowane w ramach działań Międzynarodowej Sieci Współpracy RAZEM DLA MŁODZIEŻY, którego członkiem jest nasza Fundacja.