Karkonoski Tygiel Kulturowy

KARKONOSKI TYGIEL KULTUROWY jest działaniem wzmacniającym lokalną tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym, a także formą upamiętnienia i przybliżenia polskiego dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców Gminy Podgórzyn.

Zadanie jest realizowane od 30.09.2018 do 20.11.2018 r.

Założenia projektu uwzględniają specyfikę społeczności o zróżnicowanych korzeniach kulturowych zamieszkującej te tereny. Na zróżnicowaną strukturę narodowościową Gminy Podgórzyn składają się różne grupy: przesiedleńcy z Kresów, Polski centralnej, Ukraińcy i Białorusini wysiedleni podczas Akcji Wisła, Niemcy i autochtoni repatrianci z wielu krajów. Od 1945 roku na tych ziemiach trwa proces kształtowania tożsamości narodowej, który umożliwia członkom wcześniej odrębnych grup na postrzeganie siebie w perspektywie większej, wspólnej całości i tożsamości.

Za sprawą kostiumów, tańców, obyczajów, muzyki, fotografii i obrazu filmowego nawiążemy do bogactwa i różnorodności złożonej kultury i tradycji ludowych, która stanowi istotne spoiwo dla kształtowania tożsamości narodowej.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU to działanie na rzecz wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym, a także upamiętniania i przybliżania polskiego dziedzictwa kulturowego.

 

Projekt „KARKONOSKI TYGIEL KULTUROWY" jest skierowany do 500 uczestników, mieszkańców Gminy Podgórzyn (dzieci i młodzieży szkolnej, osób dorosłych , w tym 60+ i do osób niepełnosprawnych).

Kreatorem i animatorem działań projektowych są wolontariusze, fotograficy i filmowcy skupieni wokół Fundacji CONVIVO i Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi oraz młodzi artyści z Zespołu Pieśni i Tańca POLTEX wraz
z kadrą.

Grupą która weźmie udział w organizacji i przeprowadzeniu zadania jest młodzież pod opieką specjalistów z zakresu tańca, rękodzieła, fotografii i filmu, dziennikarstwa i kulturoznawstwa przygotuje, zorganizuje, przeprowadzi i zrealizuje  wspólnie ze specjalistami:  warsztaty choreograficzne i rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży szkolnej, koncert i potańcówkę dla mieszkańców, quest i  wystawę fotografii oraz reportaż filmowy.

Młodzież z ZPiT POLTEX pielęgnuje narodowe i regionalne tradycje taneczne, wokalne i obrzędowe. POLTEX ma w swoim repertuarze tańce wielu polskich regionów: łowickiego, opoczyńskiego, sieradzkiego, śląskiego, tańce żywieckie i lubelskie, dociera ze swoją twórczością do wszystkich pokoleń odbiorców równoważąc wpływy kultury masowej i popularnej, upowszechniając wiedzę na temat polskich korzeni kulturowych, bogactwa i różnorodności tradycyjnej muzyki, tańca, strojów i obrzędów ludowych.

W ramach projektu realizowane są następujące działania

  • Warsztaty choreograficzne „Polskie tańce"

Zapoznanie uczestników z polskimi tańcami wywodzącymi się głównie z kultury Ziemi Śląskiej. Potańcówka pozwalająca na wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas warsztatów tanecznych.

  • Quest „Etno tajemnice Karkonoszy"

Przygotowanie przez młodzież questu po Podgórzynie, Przesiece i Borowicach w oparciu
o wybrane miejsca tematycznie związane ze współczesnymi zjawiskami kulturowymi, historią i tradycjami tych terenów oraz architekturę świadczącą o etnicznym pochodzeniu byłych
i obecnych mieszkańców.

  • Warsztaty fotograficzne „Etno kadry"

Zaproszenie miejscowej młodzieży szkolnej do udziału we wspólnym plenerze fotograficznym w Przesiece, Podgórzynie i Borowicach tematycznie związanych z architekturą i krajobrazem świadczącym o dawnym i teraźniejszym życiu mieszkańców, pochodzących z różnych miejsc Polski i innych krajów.

  • Wystawa fotograficzna „Karkonoski tygiel kulturowy"

Zorganizowanie wystawy prac fotograficznych, prezentującej efekty warsztatów fotograficznych „Etno kadry" w Szkole Podstawowej w Podgórzynie, w Urzędzie Gminy Podgórzyn, późniejsze upowszechnienie jej w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi.

  • „Etno jarmark" dla społeczności lokalnej:

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca POLTEX wraz z etno pokazem mody w sali widowiskowo-konferencyjnej w Podgórzynie z udziałem mieszkańców Gminy Podgórzyn.

Warsztaty rękodzielnicze, regionalne, tradycyjne gry i zabawy dla dzieci poprzedzające koncert w Szkole Podstawowej w Podgórzynie.

 

  • Filmowy zwiad po okolicy „Etno zwierciadła" wywiady z mieszkańcami dotyczących
    ich osobistych i rodzinnych historii związanych z zamieszkaniem rodzin po wojnie na terenach Gminy Podgórzyn, na temat tradycji rodzinnych, które pamiętają lub przenieśli do nowych domów na tym terenie. Rozmowy z młodszym pokoleniem mieszkańców na temat historii opowiadanych przez rodziców, babcie i dziadków przesiedlonych na obecne tereny gminy Podgórzyn. Rozmowy z właścicielami pensjonatów, którzy nadali nowy kształt dawnym poniemieckim budowlom na temat ich motywacji przeniesienia się w ten etnicznie zróżnicowany zakątek Polski.
  • Wystawa fotograficzna pn „Karkonoski Tygiel Kulturowy"
  • Montaż i upowszechnianie w sieci reportażu filmowego „Karkonoskie etno-zwierciadła"

logo NCK EtnoPolska 2018