SŁOWIAŃSKI KARNAWAŁ MIĘDZY KULTURAMI

Fundacja CONVIVO udzieliła wsparcia organizacyjnego podczas realizacji dwóch projektówch polsko-ukraińskich, realizowanych w ramach sieci współpracy "RAZEM DLA MŁODZIEŻY". W dniu 06 stycznia 2017 zorganizowany został koncert "Słowiański Karnawał 2017" przez Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej oraz Stowarzyszenie "WeWręczycy" i Pałac Młodzieży im. J.Tuwima w Łodzi. W koncercie wzięli udział partnerzy projektu RAZEM DLA MŁODZIEŻY: Narodowy Zespół Tańca Ukrainy BARVINOK działający przy Stowarzyszeniu BARVINOK-KIEV, Narodowy Zespół Tańca Współczesnego FLAMINGO z Pałacu Dzieci i Młodzieży w Kijowie oraz Narodowy Zespół Folklorystyczny NAMYSTO z Domu Kultury w Gorodku k/Równego.

W dniu 07 stycznia 2017 Pałac Młodzieży im.J Tuwima w Łodzi we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. W.Strzeminskiego w Łodzi przy udziale naszej Fundacji zorganizował koncert "Karnawał między kulturami", w którym wzięli udział młodzi artyści z ukraińskich zespołów oraz zespołów działających w Pałacu Młodzieży w Łodzi: POLTEX, KRAJKI, TU i TERAZ. W koncercie wziął również udział MIĘDZYPOKOLENIOWY CHÓR CZTERECH KULTUR "DIALOG", który wspierany jest przez naszą fundację w ramach programu CONVIVO DLA WAS.

Łącznie w obu projektach wzięła udział grupa ponad 150 artystów; tancerzy, wokalistów i chóru.

Podczas obu koncertów Funadcja udzieliła wsparcia organizacyjnego w ramach zabezpieczenia logistycznego oraz zgromadzenia funduszy od darczyńców, którzy wsparli projekt kwotami 2400 zł - podczas koncertu we Wręczycy Wielkiej oraz 990 zł - podczas koncertu w Łodzi. Zgromadzone środki zostały przeznaczone na wyżywienie i zakwaterowanie gości ukraińskich.