PODSUMOWALIŚMY FOLKOWE INSPIRACJE 2016

Spotkanie zespołu projektowego oraz partnerów VI MIEDZYNARODOWEGO FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MŁODYCH FOLKOWE INSPIRACJE 2016 odbyło się w 20 stycznia 2017 r. w Pałacu Młodzieży im. J Tuwima w Łodzi. Artystyczną część wieczoru wypłenił krótki koncert w nastroju świąteczno-karnawałowmy, w którym wzięli udział dzieci i młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca POLTEX, HZA KRAJKI, Zespołu Tańca Współczesnego TU i TERAZ. Spotkanie było okazją do podziękowań dla wolontariuszy pracujących podczas festiwalu oraz kadry festiwalowego zespołu projektowego, nie zbarakło również ciepłych słów podziękowań skierowanych do naszych partnerów i darczyńców. W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego słowa podziękowania skierowała do nas Pani Jolanta Chełmińska, w imieniu Wiceprezydenta Miasta Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego głos zabrała Pani Małgorzata Bartosik - radna Rady Miejskiej w Łodzi. Wśód gości wieczoru nie zabrakło naszych partnerów z firmy SYZAN oraz HOSTELU CYNAMON.

Uczestnicy spotkania mieli okazję do obejrzenia teledysku "Łączy nas folk!" oraz reportażu z festiwalu, w którym wzięło udział ponad 400 młodych ludzi z 14 krajów świata i kilku regionów polski. Na festiwal składało się 28 wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, wzięła w nim udział około 4000 publiczność.

Dyrektor Festiwalu Adam Kocher przedstawił wizję programu VII edycji FOLKOWYCH INSPIRACJI, która planowana jest na 20-27 czerwca 2017 r.