Kontakt

BIURO FUNDACJI:

e mail:  biuro@convivo.pl , tel.  +48 664 770 918 


ADRES SIEDZIBY FUNDACJI:

Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO
al.ks.kard.S.Wyszyńskiego 86
94-050 Łódź
                


RACHUNEK BANKOWY: 

BANK SANTANDER POLSKA S.A.

79 1090 2705 0000 0001 1024 6980