Projekty zrealizowane w latach 2008-2021

Fundacja CONVIVO zrealizowała w latach 2008-2021 następujące projekty:

1. Od 2008 roku realizowane są stałe programu wspierania indywidualnych talentów młodych ludzi i organizacji wydarzeń kulturalno-artystycznych dla grup i zespołów. -  CONVIVO DLA CIEBIE, CONVIVO DLA WAS, CONVIVO DLA INICJATYW.            W ramach tych programów Fundacja wsparła w latach 2009-2016 utalentowanych 15 wokalistów, 3 zespoły muzyczne 1 zespół tańca współczesnego, chór wielopokoleniowy oraz  2 dziecięce zespoły piosenki i tańca oraz 2 młodych artystów-plastyków. Zorganizowano koncerty, widowisko tematyczne, udzielono pomocy przy sesji fotograficznej, produkcji płyty, nagraniach w studio, wynajęciu sal choreograficznej i wokalnej, zorganizowano wsparcie dla wokalistów uczestniczącycw festiwalach i przeglądach piosenki oraz wystawy prac plastycznych i fotograficznych. Fundacja pozyskała na ten cel środki od sponsorów i otrzymała współfinansowanie ze  środków Miasta Łodzi.

2. Ty, energia, talent - projekt zrealizowany w 2009 r. - cykl szkoleń kadry i wolontariuszy  Fundacji oraz  budowania strategii rozwoju organizacji, współfinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Pracy   i Polityki Społecznej.

3. Opowieść o stuletnim dębie - realizacja programowa, reżyserska, producencka i organizacyjna widowiska w 2010 roku, z okazji 100 lecie Harcerstwa w Polsce, na scenie  Klubu WYTWÓRNIA w Łodzi, wspólnie z ZHP Komendą Chorągwi Łódzkiej. Wzięło w nim udział 250 wykonawców - artystycznie uzdolnionych zuchów, harcerzy i instruktorów, amatorskich dziecięcych                               i młodzieżowych zespołów wokalnych i tanecznych oraz 1700 widzów.

4. Projekty dotyczące rozwoju wolontariatu  na rzecz  kultury i sztuki: 

Wolontariusz CONVIVO - zrealizowany w 2010 r.,           

Od wolontariusza do koordynatora - 2011 r.,

Festiwal wolontariatu - 2012 r.

W cyklu działań szkoleniowo-praktycznych wzięło udział razem 180 wolontariuszy. Projekty uzyskały dotacje z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

5. Europejski Rok Wolontariatu 2011 r. - udział 20 wolontariuszy i koordynatorów Fundacji w promocji wolontariatu w kulturze       i sztuce, w Pawilonie ERW w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

6. Otwieramy wrota kultury - projekt profilaktyczno - edukacyjny dla dzieci i młodzieży zaniedbanej środowiskowo, zrealizowany w 2011 r we współpracy z Pałacem Młodzieży im.J.Tuwima w Łodzi, dla grupy 30 podopiecznych. Projekt uzyskał wsparcie finansowe Miasta Łodzi - Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

7. Śpiewaj i tańcz - wyjazdowe, ogólnopolskie,  tygodniowe warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży oraz nagrania studyjne         i produkcja płyt  z piosenkami  - projekt cykliczny, realizowany w latach 2008-2011 siedmiokrotnie . Wzięło w nim udział łącznie 250 dzieci i młodzieży.

8.Talenty CONVIVO - działanie artystyczno-kulturalne wspierające 15 solistów, 4 zespołów i 2 młodych plastyków - podopiecznych Fundacji, w formie organizacji koncertów na scenach łódzkich, nagranie i wydanie płyty z piosenkami, organizacji wystaw prac plastycznych, udział w artystycznych wydarzeniach plenerowych.
W wydarzeniach wzięła udział łącznie 800 osobowa publiczność . Projekt realizowany w latach 2009-2014, uzyskał wsparcie finansowe Miasta Łodzi - Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

9. Karkonoskie plenery - warsztaty plastyczne i teatralne dla dzieci i młodzieży - projekt cykliczny organizowany każdego roku latem, w latach 2010 - 2013. W roku 2012 uzyskał dofinansowanie Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Wzięło w nim udział łącznie 60 dzieci i młodzieży.

10.Humor kluczem do poznania kultur  - polsko-ukraiński projekt interkulturowy ,  zrealizowany w 2011 roku przez 8 dni, wzięła w nim udział 16 osobowa grupa młodzieży z Polski i Ukrainy w wieku 18. Projekt współfinansowany z programu Unii Europejskiej  „Młodzież w działaniu".

11. Polsko-ukraińska wymiana młodzieży - projekty realizowane z partnerami ukraińskimi - organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjno-kulturalnymi:  

Poznaj swojego sąsiada-10-dniowy projekt kulturalno-edukacyjny,  zrealizowany w 2012 r,;

Moda na folk - projekt z zakresu edukacji artystycznej, zrealizowany w 2013 r., wzięło w nim udział,

Łączy nas taniec - projekt kulturalny dla zespołów tanecznych - zrealizowany w 2014 r., W projektach wzięło udział 120 dzieci       i młodzieży z Ukrainy i Polski. Projekty uzyskały wsparcie finansowe Narodowego Centrum Kultury.

12. Międzynarodowy Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE -  w latach 2011-2020 zrealizowano we współpracy    z Pałacem Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi 6 edycji festiwalu. Wzięło w nim udział ogółem ponad 3000 młodych artystów z 27 państw świata, oraz około 600 wolontariuszy, każdego roku w festiwalu uczestniczy około 4000 tysięcy publiczności. W 2020 r. z uwagi na pandemię festiwal odbywał się w 3 odsłonach w sierpniu, październiku i grudniu w formie realnej i wirtualnej.

Każdego roku festiwal składa się z od 15-30 projektów artystycznych i edukacyjnych - tanecznych, wokalnych, modowych, fotograficznych, rękodzielniczych, designerskich, ulicznych, filmowych, koncertowych.

Festiwal dofinansowany  był ze środków Miasta Łodzi, Województwa Łódzkiego, Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, uzyskała wsparcie sponsorów - firm  i osób prywatnych.

13. Łączy nas folk! W latach 2013 - 2016 Fundacja zrealizowała projekty wymiany młodzieży z Polski, Białorusi, Gruzji, Mołdawii: Łączy nas folk! - 2013 r., Łączy nas folk 2! - 2014 r., i Łączy nas folk 3! - 2016 r.,

W projektach wzięło udział łącznie 180 dzieci i młodzieży, Projekty zostały współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

14. Międzypokoleniowa Pracownia Projektowa SPLOT, projekt zrealizowany w latach 2015-2016, oparty na działaniach modowych, z udziałem młodych designerów i seniorów. Wzięło w nim udział 20 osób. Projekt współrealizowany ze Studiem Designu Pałacu Młodzieży im.J.Tuwima w Łodzi, współfinansowany ze środków programu „Seniorzy w akcji" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę".

15. Festiwale międzynarodowe za granicą.

Fundacja wsparła organizacyjnie, artystycznie i finansowo solistów i wokalno-choreograficzne zespoły dziecięce i młodzieżowe       w realizacji projektów festiwalowych: na Ukrainie - Międzynarodowy Festiwal „Zmienimy świat na lepszy" na Krymie w latach 2011-2012,  Festiwal  „Roza vetrov" we Francji w 2014 i 2015 r. oraz w Festiwal „Novye Vershiny" i „#BYFEST" na Białorusi       w 2015 r. 2016 r. W festiwalach wzięło udział łącznie 50 dzieci i młodzieży.

16. Międzynarodowa sieć współpracy organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjno-kulturalnych RAZEM dla Młodzieży. Fundacja uczestniczy w projekcie, jako członek sieci. W ramach wspólnych działań partnerów z 6 krajów Europy przedstawiciele Fundacji uczestniczyli  w latach 2010-2020  w międzynarodowych seminariach, konferencjach, wizytach studyjnych, sesjach brokerskich, warsztatach szkoleniowych w Polsce - Łódź, na Ukrainie - Kijów, Sławutycz, na Białorusi - Mińsk, w Słowenii - Żalec,    w Belgii - Bruksela, we Włoszech - Milano i we Francji - Itville, Paryż.

17. Spotkania młodzieży w ramach realizacji projektu „Erasmus".  Fundacja w latach 2014-2016 zorganizowała grupy młodzieży artystycznie uzdolnionych, które wzięły udział w projektach: teatralnym na Węgrzech, i we Włoszech, muzycznym we Włoszech. Fundacja była partnerem projektów, w których wzięło udział łącznie 30 osób. Projekt były współfinansowane z programu Unii Europejskiej „Erasmus".

18.  Nagrania w studio i wydanie płyt CD „Śpiewaj i tańcz" - 4 płyty, 2010-2014, „Talenty CONVIO" - 2011 r, „Łączy nas folk!" - 2016 r.